Ελληνικά | English
Συμμετοχή σε Προγράμματα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 • Πρόγραμμα Horizon Cosmos (1998) σαν εθνικός εταίρος και μετείχε:

          1. σε πολιτιστικές δραστηριότητες και δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης
          2. στην οργάνωση και λειτουργία της κοινωνικής λέσχης Foyers
          3. στην οργάνωση και λειτουργία του πρώτου πιλοτικού ευρωπαϊκού εκθετηρίου τέχνης στην Αθήνα, το οποίο               αφορά στην προβολή των έργων των ασθενών από ευρωπαϊκές χώρες (Ελλάδα, Σκωτία, Βέλγιο, Αγγλία,               Αυστρία, Σουηδία κ.ά).

 • Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα European Commission-Derectorate General V-“An enable voice in mental health”, για την ανάπτυξη δικτύου Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Ελλάδα, Σκωτία, Αυστρία).
 • Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL, «ΣΥΝΕΡΓΙΑ» (2002) που αφορά στην ανάπτυξη επιχειρηματικότητας για την υποστήριξη ψυχικά πασχόντων ατόμων.

ΕΘΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 • Πρόγραμμα της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας “Schizophrenia-open the doors” στο πλαίσιο αντιμετώπισης του στίγματος για την ψυχική νόσο.
 • Συμμετοχή του Συλλόγου στο Πρόγραμμα Παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικώς Ασφαλίσεων με στόχο την προετοιμασία για επαγγελματική αποκατάσταση χρόνιων ψυχικά ασθενών.

Δραστηριότητες

 • Η οργάνωση εθελοντικών ομάδων υποστήριξης και αλληλοβοήθειας (επισκέψεις σε χρόνιους ασθενείς που ζουν σε προστατευμένα διαμερίσματα, λειτουργία ταμείου αλληλοβοήθειας κ.ά.)
 • Η οργάνωση ψυχοεκπαιδευτικών ομάδων με την υποστήριξη της επιστημονική επιτροπής της ΕΜΑΕΕ του ΕΠΙΨΥ για την ανάπτυξη θετικότερων στάσεων απέναντι τις θεραπευτικές μεθόδους, για την αποδοχή της ασθένειάς τους και για την κοινωνικο-επαγγελματική τους επανένταξη.
 • Ο ενεργός ρόλος του σωματείου σε συνεργασία με την ΕΜΑΕΕ του ΕΠΙΨΥ στην υλοποίηση των προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην οργάνωση ενός ευρωπαϊκού δικτύου συλλόγων για άτομα με ψυχικές διαταραχές (Σουηδία, Γερμανία, Κύπρος, Λετονία κ.ά.), με στόχο την ανάπτυξη προγραμμάτων ανταλλαγής και κοινών δράσεων στις κοινωνίες σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο καθώς και στην προώθηση των δικαιωμάτων των ασθενών.
 • Ενέργειες συνηγορίας για τα δικαιώματα των ατόμων με ψυχικές διαταραχές.
 • Οργάνωση και λειτουργία απογευματινής Κοινωνικής Λέσχης (ομάδα έκφρασης, κίνησης, χορού κ.ά.).
 • Συμμετοχή σε επιστημονικά συνεδρία και ημερίδες για την ευαισθητοποίηση της κοινότητας σχετικά με την ψυχική νόσο.
 • Συμμετοχή στην έκδοση του περιοδικού  «Η δική μας φωνή» της ΕΜΑΕΕ του ΕΠΙΨΥ και του βιβλίου «Περίγραμμα Ζωής».
 • Ενεργός συμμετοχή στο σχεδιασμό και την οργάνωση άλλων όμοιων συλλογών (Διεύθυνση Ψυχικής Υγειάς Κύπρου, Ίδρυση συλλόγου ασθενών Λευκωσίας).
 • Συμμετοχή στην Οργάνωση ομάδων εθελοντισμού με την υποστήριξη της Επιστημονικής Επιτροπής της Οργάνωσης ομάδων εθελοντισμού.
 • Ενέργειες ευαισθητοποίησης της κοινότητας με οργάνωση εικαστικών εκθέσεων σε συνεργασία με την Αστική Κοινωνική Μη Κερδοσκοπική Επιχείρηση Kosmos – Horizon (Μ.Κ.Ο.).
 • Το Σωματείο μας είναι μέλος στην Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.).
 • Το Σωματείο είναι μέλος της Ομοσπονδίας Εθελοντικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων Ελλάδος (ΟΕΜΚΟΕ).
 • Το Σωματείο είναι εγγεγραμμένο στο Εθνικό Μητρώο Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Το Σωματείο μας συμμετέχει στην Ειδική Επιτροπή Ελέγχου και Προστασίας των δικαιωμάτων των ατόμων με ψυχικές διαταραχές στο Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
 
eled