Ελληνικά | English
17-03-2011

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ "ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ" ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ELSiTO

Το Σάββατο 19 Μαρτίου 2011 και ώρα 10.00, στο Πολιτιστικό Κέντρο - Ηλέκτρα Αποστόλου (  του Δήμου Ηρακλείου Αττικής διορανώνεται ημερίδα - βιωματικό εργαστήριο με θέμα : "Διάλογος για την Κοινωνική Ένταξη". Η ημερίδα αποτελεί την κορύφωση σειράς εκδηλώσεων με την συμμετοχή εταίρων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης ELSiTO από την Ολανδία και το Βέλγιο, που βρίσκονται αυτές τις μέρες στην χώρα μας. Το Σωματείο μας συμμετέχει ενεργά σε όλη την σειρά των εκδηλώσεων με σκοπό την δικτύωση και την ανταλλαγή απόψεωψν και εμπειριών με τους Έλλήνες και Ευρωπαίους εταίρους του ELSiTO.  

Η Ευρωπαϊκή Σύμπραξη ELSiTO (Empowering Learning for Social Inclusion thrugh Occupation) αποτελεί ένα δίκτυο από επαγγελματίες ψυχικής υγείας και ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας από την Ελλάδα, το Βέλγιο και την Ολανδία. Σκοπός του προγράμματος είναι η ενδυνάμωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας που οδηγεί στην κοινωνική ένταξη μέσω της απασχόλησης.

Μέσω των ταξιδιών και της βιωμένης, άμεσης εμπειρίας που προσφέρονται κατά την επίσκεψη και συνεργασία σε δομές ψυχικής υγείας, οι λήπτες και οι επαγγελματίες υπηρεσιών ψυχικής υγείας έρχονται σε άμεση επαφή με τις καλές πρακτικές, τις ιδέες και τις λύσεις που έχουν εφαρμοστεί στις τρεις χώρες της Σύμπραξης, γύρω από το θέμα της Κοινωνικής Ένταξης.

Τα μέλη του Σωματείου Ενάντια στην Προκατάληψη για τις Ψυχικές Διαταραχές "Η Αναγέννηση",  με χαρά συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκη Σύμπραξη ELSiTO, με την πεποίθηση ότι μέσω τέτοιων πρωτοβουλιών η κοινωνική ένταξη των ψυχικά πασχόντων ενισχύεται σημαντικά.     

 

 

eled