Ελληνικά | English
22-03-2011

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕΛΩΝ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ELSiTO

Το Σάββατο 19 Μαρτίου 2011 στο Πολιτιστικό Κέντρο - Ηλέκτρα Αποστόλου (  του Δήμου Ηρακλείου Αττικής διοργανώθηκε με επιτυχία η Ημερίδα - βιωματικό εργαστήριο με θέμα : "Διάλογος για την Κοινωνική Ένταξη".

Η ημερίδα απετέλεσε την κορύφωση σειράς εκδηλώσεων με την συμμετοχή εταίρων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης ELSiTO από την Ελλάδα, την Ολλανδία και το Βέλγιο. Το Σωματείο μας συμμετείχε ενεργά σε όλη την σειρά των εκδηλώσεων με σκοπό την δικτύωση και την ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών με τους Έλλήνες και Ευρωπαίους εταίρους του ELSiTO.  

ΣΤην ημερίδα συμμετείχαν, εκτός των Ολλανδών και Βέλγων εταίρων, οι εταίροι του ELSiTO στην χώρα μας:
  • Σύλλογος Ελλήνων Εργοθεραπευτών
  • Δήμος Ηρακλείου Αττικής
  • Σωματείο ληπτών ¨Αυτοεκπροσώπηση"
  • Σωματείο Ενάντια στην Προκατάληψη για τις Ψυχικές Διαταραχές ¨Η Αναγέννηση"

Η Ευρωπαϊκή Σύμπραξη ELSiTO (Empowering Learning for Social Inclusion thrugh Occupation) αποτελεί ένα δίκτυο από επαγγελματίες ψυχικής υγείας και ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας από την Ελλάδα, το Βέλγιο και την Ολανδία. Σκοπός του προγράμματος είναι η ενδυνάμωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας που οδηγεί στην κοινωνική ένταξη μέσω της απασχόλησης.

Μέσω των ταξιδιών και της βιωμένης, άμεσης εμπειρίας που προσφέρονται κατά την επίσκεψη και συνεργασία σε δομές ψυχικής υγείας, οι λήπτες και οι επαγγελματίες υπηρεσιών ψυχικής υγείας έρχονται σε άμεση επαφή με τις καλές πρακτικές, τις ιδέες και τις λύσεις που έχουν εφαρμοστεί στις τρεις χώρες της Σύμπραξης, γύρω από το θέμα της Κοινωνικής Ένταξης.

Σην ημερίδα και το βιωματικό εργαστήριο, τα μέλη μας συνεισέφεραν με ομιλίες, παρεμβάσεις και με την ενεργό συμμετοχή τους σε δραστηριότητες που είχαν τον χαρακτήρα του παιχνιδιού, της γιορτής και της χαρούμενης ανταλλαγής βιωμάτων. Οι εντυπώσεις από την συμμετοχή στην ημερίδα ήταν θετικές, και τα μέλη του Σωματείου μας προσβλέπουν στην συνέχιση και εμβάθυνση αυτής της συνεργασίας.   

 

 

eled