Ελληνικά | English

«Η φωνή μας γίνεται πιο δυνατή όταν είμαστε ενωμένοι, και θα γίνει ακόμα πιο δυνατή όταν θα είμαστε πολλοί»

  • Η βελτίωση της κοινωνικής ευαισθησίας απέναντι στην ψυχική νόσο καθώς και η καταπολέμηση του στίγματος που ο ίδιος ο ασθενής φέρει για τον εαυτό του.
  • Η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με ψυχικές διαταραχές (χρήση του ελεύθερου χρόνου, αναζήτηση εργασιακών κινήτρων κ.ά.)
  • Η παροχή κάθε δυνατής υποστήριξης στα μέλη του και η δραστηριοποίηση στην διεκδίκηση των συμφερόντων τους μέσα στο εργασιακό και γενικότερα κοινωνικό τους πλαίσιο.
  • Ανάπτυξη ουσιαστικών σχέσεων των μελών και των οικογενειών τους.
  • Οργάνωση εθελοντικών ομάδων αλληλοβοήθειας και αυτοβοήθειας (επισκέψεις σε ξενώνες χρόνιων ασθενών, λειτουργία ταμείου αλληλοβοήθειας κ.λπ.)
  • Η εκπαίδευση και η επιμόρφωση των μελών του σωματείου σε θέματα ψυχικής υγείας.
  • Η συνεργασία και συμμετοχή στην διοργάνωση κοινωνικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων με επιστημονικούς, πολιτιστικούς οργανισμούς και άλλους Συλλόγους που ενδιαφέρονται για την ψυχική υγεία.
 
eled