Εμείς με την εμπειρία μας, μπορούμε να σας στηρίξουμε

Το Σωματείο παρέχει κάθε δυνατή υποστήριξη στα μέλη του, ενισχύει δεσμούς αλληλοβοηθείας και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του και αναπτύσσει δράσεις για την καταπολέμηση κάθε μορφής προκατάληψης, κοινωνικής απόρριψης και απομόνωσης σχετικά με τις ψυχικές διαταραχές.

Συγκροτεί ομάδες εθελοντών και επιτροπές που δραστηριοποιούνται για τους σκοπούς του σωματείου μας και διοργανώνει κοινωνικές, πολιτιστικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τα άτομα με ψυχικές διαταραχές πρέπει να αντιμετωπίζονται με κατανόηση και σεβασμό.
Πρέπει να λαμβάνουν τα ίδια πληροφορίες για την πορεία της ψυχικής τους διαταραχής.
Να μπορούν να έχουν επίγνωση των κοινωνικών και εργασιακών τους δυνατοτήτων και δικαιωμάτων.
Συμμετοχικότητα στις αποφάσεις που τα αφορούν σε κάθε επίπεδο υγείας και πρόνοιας.

Στο δικό μας κήπο καθένας μπορεί να προσθέσει το δικό του «λουλούδι

Επικοινωνηστε μαζι μας