Οι στόχοι μας

Σταθερή θεραπευτική υποστήριξη των μελών

Πραγματοποιούνται τακτές υποστηρικτικές ατομικές και ομαδικές συνεδρίες με στόχο την πρόληψη υποτροπών, τη βελτίωση κοινωνικών δεξιοτήτων κ.α.

Καταπολέμηση κάθε μορφής προκατάληψης, κοινωνικής απόρριψης και απομόνωσης

Ενημερώνουμε και συμβουλεύουμε όλα τα μέλη μας (ατομικά και ομαδικά), σχετικά με θέματα καταπολέμησης της κοινωνικής προκατάληψης, απόρριψης και απομόνωσης της ψυχικής υγείας.

Κοινωνικοποίηση μέσω καθημερινής δημιουργικής απασχόλησης

Μέσω της καθημερινής επαφής με την Τέχνη προάγεται η αλληλεπίδραση και η διάδραση μεταξύ των μελών γύρω από ένα κοινό άξονα. Στο εικαστικό πρόγραμμα του Σωματείου μας τονίζεται η αξία της δημιουργικής έκφρασης

Αξιοποίηση και υποστήριξη των ταλέντων και δυνατοτήτων του κάθε μέλους μέσω σταθερής εκπαίδευσης σε Τέχνες (Καλλιτεχνική Βιβλιοδεσία, Ζωγραφική, Μεταξοτυπία κ.α)

Στο Σωματείο μας όλα τα μέλη μας εκπαιδεύονται καθημερινά σε τέχνες όπως η ζωγραφική, η μεταξοτυπία, η καλλιτεχνική βιβλιοδεσία ,εμπλουτίζοντας και αξιοποιώντας έτσι τα ταλέντα,τις δυνατότητες και τις δεξιότητες τους.

Ενίσχυση δεσμών αλληλοβοήθειας και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του

Μέσα από την καθημερινή επαφή μας στο Σωματείο, αναπτύσσονται ισχυροί δεσμοί μεταξύ μας, τους οποίους διατηρούμε και εκτός του προγράμματος.