Ιδρύτρια

Καρύδη Μαρία Βερονίκη (1944-2019)

Ιδρύτρια του Σωματείου

Επίκουρη Καθηγήτρια Ψυχιατρικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 1984 ίδρυσε και διετέλεσε επιστημονικά υπεύθυνη του πρώτου κέντρου ψυχοκοινωνικής και επαγγελματικής αποκατάστασης στη χώρα μας, του Κέντρου Επαγγελματικής Προεργασίας της Ψυχιατρικής Πανεπιστημιακής Κλινικής – Αιγινήτειο Νοσοκομείο. Από το 1995 σε συνεργασία με το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής (Ε.Π.Ι.Ψ.Υ) ανέπτυξε πλήρες σύστημα παροχής υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής και επαγγελματικής αποκατάστασης. Συμμετείχε και προέδρευσε σε σειρά ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Το 2000 ίδρυσε και διετέλεσε επιστημονικά υπεύθυνη της Ειδικής Μονάδας ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης και Επαγγελματικής Επανένταξης του Ε.Π.Ι.Ψ.Υ. Ίδρυσε τον πρώτο σύλλογο ψυχικά ασθενών «Σωματείο Ενάντια στην Προκατάληψη για τις Ψυχικές Διαταραχές Η Αναγέννηση», όπου απετέλεσε και Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής. Το κλινικό της ενδιαφέρον εστιαζόταν στο σχεδιασμό εξατομικευμένων κλινικών και θεραπευτικών ψυχοκοινωνικών προσεγγίσεων, στη διαχείριση του αυτό-στιγματισμού και στην εξάσκηση των γνωστικών, κοινωνικών και εργασιακών δεξιοτήτων.