Δραστηριότητες

  • Ενέργειες συνηγορίας για τα δικαιώματα των ατόμων με ψυχικές διαταραχές.
  • Συμμετοχή σε επιστημονικά συνεδρία και ημερίδες για την ευαισθητοποίηση της κοινότητας σχετικά με την ψυχική νόσο
  • Έκδοση του περιοδικού «Η δική μας φωνή»
  • Οργάνωση εθελοντικών ομάδων αλληλοβοήθειας και αυτοβοήθειας (επισκέψεις σε ξενώνες χρόνιων ασθενών, λειτουργία ταμείου αλληλοβοήθειας κ.λπ.)
  • Ενέργειες ευαισθητοποίησης της κοινότητας με οργάνωση εκθέσεων έργων τέχνης και εποχιακών bazaars.
  • Επισκέψεις σε μουσεία, gallery και άλλους χώρους τέχνης με σκοπό τη συνεχή ενημέρωση για τα πολιτιστικά δρώμενα της πόλης