Συμμετοχές

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Πρόγραμμα Horizon Cosmos (1998) σαν εθνικός εταίρος και μετείχε:

1. σε πολιτιστικές δραστηριότητες και δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης

2. στην οργάνωση και λειτουργία της κοινωνικής λέσχης Foyers

3. στην οργάνωση και λειτουργία του πρώτου πιλοτικού ευρωπαϊκού εκθετηρίου τέχνης στην Αθήνα, το οποίο αφορά στην προβολή των έργων των ασθενών από ευρωπαϊκές χώρες (Ελλάδα, Σκωτία, Βέλγιο, Αγγλία, Αυστρία, Σουηδία κ.ά).

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα European Commission-Derectorate General V-“An enable voice in mental health”, για την ανάπτυξη δικτύου Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Ελλάδα, Σκωτία, Αυστρία).

Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL, «ΣΥΝΕΡΓΙΑ» (2002) που αφορά στην ανάπτυξη επιχειρηματικότητας για την υποστήριξη ψυχικά πασχόντων ατόμων.

ΕΘΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Πρόγραμμα της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας “Schizophrenia-open the doors” στο πλαίσιο αντιμετώπισης του στίγματος για την ψυχική νόσο.

Συμμετοχή του Συλλόγου στο Πρόγραμμα Παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικώς Ασφαλίσεων με στόχο την προετοιμασία για επαγγελματική αποκατάσταση χρόνιων ψυχικά ασθενών.