Οι αρχές του σωματείου μας

Αυτοσεβασμός
Αυτάρκεια
Αλληλοβοήθεια

Τα άτομα με ψυχικές διαταραχές, όπως κάθε άνθρωπος, έχουν ίσα δικαιώματα στην ενημέρωση και συμμετοχή ως προς την πορεία της υγείας τους και των κοινωνικών δικαιωμάτων τους.