Δίκτυο Κοινωνικών Εταίρων

  • Εκπαιδευτικοί Φορείς (Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών- Ιατρική Σχολή, Τμήμα Ψυχολογίας, Τμήμα Μουσικολογίας, ΑΤΕΙ Αθηνών- Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας και Τμήμα Εργοθεραπείας, Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών)
  • Δήμος (Αθηναίων, Ψυχικού, Παιανίας)
  • Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού – Γραφείο Εργασίας Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων
  • Ιδιωτικοί Φορείς (Hellenic Duty Free κ.α)