Η ιστορία μας

Το Σωματείο μας δημιουργήθηκε το 1984 από άτομα με ψυχικές διαταραχές, που ήταν χρήστες υπηρεσιών ψυχικής υγείας με την επωνυμία «Σωματείο ενάντια στην προκατάληψη για τις ψυχικές διαταραχές, Η Συνέχεια».
Ήταν το πρώτο σωματείο ατόμων με ψυχικές διαταραχές που συμμετείχαν στα πιλοτικά προγράμματα επαγγελματικής προεργασίας που δημιούργησε η Α΄ Ψυχιατρική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Το 1994 το Σωματείο διευρύνεται με την συμμετοχή εργαζομένων, φίλων και εθελοντών, καθώς και θεραπευτών. Καθιερώνεται πλέον με την καινούργια επωνυμία «Σωματείο ενάντια στην προκατάληψη για τις ψυχικές διαταραχές, Η Αναγέννηση»..

Το 1998 με την υποστήριξη της Ειδικής Μονάδας Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης και Επαγγελματικής Επανένταξης (ΕΜΑΕΕ) του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Ψυχικής Υγιεινής (ΕΠΙΨΥ), το Σωματείο δραστηριοποιείται σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οργανώνει δίκτυο Συλλόγων ατόμων με ψυχικές διαταραχές από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το 2008 το Σωματείο μας έγινε δεκτό ως πλήρες μέλος στην Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) (Αρ.Πρ. 3920) και εκλεγμένος             εκπρόσωπός μας συμμετέχει στην Γενικό Συμβούλιο της Συνομοσπονδίας.

Το 2009 προχωράμε σταθερά και αποφασιστικά, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες σε πανελλαδικό επίπεδο που θα οδηγήσουν στην δημιουργία Ομοσπονδίας Συλλόγων ατόμων με ψυχικές διαταραχές.